Kód: 261

CLOUDS ABOVE THE MAIN SQUARE IN CHERNIGIV

Neohodnoceno
300 000 Kč
Skladem (1 ks)

1982, Akvarel na papíře 37x48cm

-

1982, Watercolour on paper 37x48cm

 
Kategorie: Podpora Ukrajiny

Během posledních dvou týdnů mého plenéru v Černigově v roce 1982 hodně pršelo.
Pršelo tak moc, že byl papír vlhký. Stále jsem mohl používat akvarel, ale když se hrot tužky nebo grafitu dotýkal papíru, místo kresby to byl spíše bodavý efekt.

Právě toto vyobrazení hlavního náměstí Černigova mohlo být provedeno rovnou štětcem bez předběžné skici. Docela dobře se na něm odráží, jak budovy nasáklé dešťovou vodou ztmavly. Stromy ztratily svůj obvyklý jas. Popředí náměstí se stalo téměř bezbarvým.

Pouze obloha s výběžkem narůžovělých mraků hlásá možnost změny počasí a proměny barev.

-

During the last two weeks of my Plein Air practicum in Chernigiv in 1982, it rained a lot.

It rained so much that the paper was damp. I still could use watercolour but when the tip of the pencil or graphite was touching the paper, it was more like a stabbing effect instead of drawing.

This very depiction of the main square of Chernigiv may have been done straight away with a brush without a preliminary sketch. It reflects quite well how the buildings soaked in the rain water, became dark. Trees lost their usual brightness. The square’s foreground became almost colourless.

Only the sky, with its outbreak of pinkish clouds, proclaims possibility of weather change and change of colours.