Kód: 228

FUTURE LIBRARIAN

Neohodnoceno
300 000 Kč
Skladem (1 ks)

1982 CHERNIGIV,  Akvarel na papíře 40x60cm

-

1982 CHERNIGIV,  Watercolour on paper 40x60cm

Kategorie: Podpora Ukrajiny

Během plenéru v Černihově v roce 1982 jsme strávili dlouhé dny v ulicích a v areálu starého kláštera s řadou úžasných kostelů a budov. Tyto dny se mi zdály ještě delší, protože téměř každý večer, zatímco ostatní studenti odpočívali, jsem šel malovat za tmy. Z legrace mi spolužáci začali říkat sova.
Živě si vzpomínám, jak nám jednoho dne náš vedoucí Oleg Uirčenko oznámil, že dnes nikdo nepůjde do města, protože nám domluvil pózování modelky.
Byla to mladá studentka na prázdninách a chtěla si vydělat trochu peněz. Ta dívka studovala na knihovnici, ale trvalo jí několik hodin, než se jí podařilo překonat ostych a začít mluvit se skupinkou patnácti lidí, kteří ji zuřivě skicovali a kladli jí nejrůznější otázky. Postavila se k plotu, za nímž rostly jabloně. Černý top, který měla na sobě, jí dělal pleť jako z porcelánu. Mluvila o své sestře, která dělala gymnastiku, mluvila o své kočce, která když chytí myš – přinese na kuchyňský stůl mrtvolu, ale hlavně mluvila o knihách, které četla, a filmech, které viděla. Vzpomínám si, jak na mě zapůsobily její komentáře, které na dívku jejího věku zněly tak dospěle.

-

During that Plein Air practicum in Chernihiv in 1982, long days were spent on the streets and on the grounds of the old monastery which had a selection of amazing churches and buildings. These days seemed even longer for me because almost every evening, while the other students would be resting, I would go and paint in the dark.  Jokingly, my fellow students started calling me an owl.

I vividly remember, how one day, our supervisor, Oleg Uirchenko, announced that today nobody will be going into the town because he had arranged for a female model to be posing for us.

She was a young student on holidays and was keen to earn a little bit of money. That girl studied to become a librarian but it took her a couple of hours before she was able to overcome her shyness and start talking to a group of fifteen people who were ferociously sketching and asking her all kind of questions. She stood against the fence with apple trees behind it. Black top that she wore, made her skin look like porcelain. She spoke about her sister who was doing gymnastics, she spoke about her cat who when catches a mouse - brings a dead body on the kitchen table, but mostly she spoke about books she read and films she had seen. I remember being so impressed by her commentaries which sounded so mature for the girl of her age.