Kód: 252

IMMIGRANT’S SUMMER

Neohodnoceno
300 000 Kč
Skladem (1 ks)

SYDNEY 2021, Akvarel na papíře 56x67cm

-

SYDNEY 2021, Watercolour on paper 56x67cm

Kategorie: Podpora Ukrajiny

Tam dole na podlaze jsem si vyobrazoval pár pracovních bot, které v minulosti patřily mému tchánovi, ukrajinskému přistěhovalci, který přišel do Austrálie v roce 1950 po službě v britské armádě během druhé světové války.
Ve středu obrazu je klavír, který má uvnitř břicha ozdobný nápis ''made in New York''. Na pozadí je Hills Hoist - šňůra na prádlo stojící na zarostlém dvorku a uškrcená liánami. Právě v tomto pokoji sedával můj tchán a při pohledu do okna říkal; když je v Austrálii léto, na Ukrajině je zima. Tak jak tam můžu jet na dovolenou?
Poté, co v šestnácti letech opustil Ukrajinu, už nikdy neměl příležitost se tam vrátit. Ale jeho srdce tam bylo stále. Proto jsem si na přední desku klavíru dovolil namalovat ukrajinskou zimní vesnici u Karpat s kostelíkem a zamrzlými jezery.
A tak jsou tady všichni v Austrálii a sdílejí stejný kus francouzského papíru - boty ukrajinského emigranta, luxusní Piano z Brooklynu, šňůra na prádlo porostlá vinnou révou a myšlenka na vesnici zvanou domov.

-

Down there on the floor I depicted a pair of working boots that in the past belonged to my father-in-law, a Ukrainian immigrant who came to Australia in 1950 after serving in the British Army during the WWII.

In the painting’s focal centre is a piano that inside its belly has a fancy insignia ‘’made in New York’’. On the background is a Hills Hoist – a clothesline standing in the overgrown backyard and strangled by vines. In this very room, my father-in-law used to sit and, looking in the window, say; when in Australia is a summer, in Ukraine it’s winter. So how can I go there on holidays?

After leaving Ukraine at the age of sixteen, he never had chance to go back. But his heart was always there. That is why on the front panel of the piano, I allowed myself to paint a Ukrainian winter village near Karpaty mountains with a church and frozen lakes.

So here they all are in Australia, sharing the same piece of French paper - Ukrainian immigrant’s boots, fancy Piano from Brooklyn, clothesline overgrown with vines and a thought of the village called home.