Expediční školení DofE, 24.9.2024 (Brno)

Máte blízko k přírodě? Záleží vám na tom, aby k ní měli blízko i dnešní mladí lidé? Na tomto školení získáte informace potřebné k tomu, abyste se mohl(a) stát školitelem či hodnotitelem expedic DofE a podílet se na dobrodružných expedicích účastníků.

1600 

Dostupné: 14

Místo konáníBrnoAdresa Tuřanka 1554/115b, 627 00 BrnoDatum školení24.9.2024Kapacita15JazykCZ

Popis

Expediční školení DofE je kurz, který připravuje všechny zájemce o roli expedičníka – školitele a hodnotitele expedic DofE. Účastníci školení se seznámí s významem expedice v programu DofE. Získají potřebné znalosti a dovednosti pro roli školitele a hodnotitele expedic DofE. 

Školení je akreditováno MŠMT jako součást dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Program školení zahrnuje tato témata: 

 • informace o programu DofE 
 • filozofie a struktura programu DofE 
 • základní principy DofE 
 • podmínky expedice DofE 
 • vedení expedic DofE 
 • základy zážitkové pedagogiky 
 • práce se skupinou a úvod do reflexe 
 • bezpečnost na expedicích 
 • role školitelů a hodnotitelů expedic DofE 
 • funkce a podpora Národního centra 

Forma a průběh školení 

Školení probíhá kombinovanou formou. 

E-learning 

 • Délka: 45 minut.
 • E-learningový kurz obsahuje celkem 2 lekce, kterými lze procházet postupně a studium rozvrhnout do více dní. 
 • Přístup do e-learningového kurzu dostane každý účastník po odeslání přihlášky na školení, nejpozději 7 dní před termínem prezenčního školení. 
 • Pokud se účastník přihlásí na školení méně než týden před jeho začátkem, přihlašovací údaje obdrží do 24 hodin. 
 • E-learning je potřeba vyplnit ještě před začátkem školení. Je nezbytné mít e-learning pro obdržení certifikátu.   

Prezenční školení 

 • Délka: 8 hodin.
 • Prezenční školení probíhá seminární formou ve skupině maximálně 15 účastníků.
 • Podrobné informace o prezenčním školení dostane každý účastník nejpozději 7 dní před termínem prezenčního školení. 

Co mi školení přinese? 

Po absolvování školení budete schopen/schopna připravit skupinu mladých lidí ve věku 14 – 24 let na expedici a zajistit, aby expedice odpovídala požadavkům programu DofE, byla bezpečná a účastníky rozvíjela. 

Komu je školení určené? 

Školení je určeno pro všechny potenciální expedičníky, tedy zájemce o vykonávání funkce školitele a hodnotitele dobrodružných expedic. Zájemce o tyto funkce by měl být člověk outdoorově založený, ideálně se zkušenostmi se soběstačným cestováním, aby je mohl účastníkům DofE předávat. 

Podmínky účasti na školení

 • K získání certifikátu je nutné absolvovat celé školení – e-learningovou i prezenční část. 
 • Účastníci školení souhlasí při registraci na školení s použitím jejich osobních údajů pro potřeby DofE. 

UPOZORNĚNÍ: 

Poplatek za školení musí být zaplacený minimálně 5 dní před termínem školení. Pokud se tak nestane, účastník se nebude moci školení zúčastnit. 

V případě, že účastník zruší účast na školení 3 a méně dnů před zahájením školení, platí storno poplatek v plné výši. 

Na školení je nezbytné přihlásit účastníka pod jeho jménem a při nákupu školení vyplnit jeho email a pozici v organizaci. 

Další informace

 • Certifikát je vázaný na jméno a jako takový je nepřenosný v rámci školy/organizace. Pokud pracovník opustí organizaci, je nutno proškolit dalšího zaměstnance či dobrovolníka. Certifikát je přenosný s proškolenou osobou na jiné Místní centrum DofE. 
 • Účast na školení je podmínkou pro zahájení poskytování programu DofE, pokud nebylo dohodnuto jinak. 
 • Národní centrum DofE si vyhrazuje právo školení zrušit z důvodu nedostatečného počtu účastníků či onemocnění školitele, jehož přítomnost nelze nahradit. V takovém případě dojde ke stanovení náhradního termínu. 

S případnými dotazy se obracejte na skoleni@dofe.cz, nebo telefonicky na našeho administrátora tel: +420 777 133 311. 

Další produkty