Kód: 231

RED ROOFS OF CHERNIGIV

Neohodnoceno
300 000 Kč
Skladem (1 ks)

1982, akvarel na papíře, 37x48cm

-

1982,  Watercolour on paper, 37x48cm

Kategorie: Podpora Ukrajiny

Na Charkovské akademii výtvarných umění nás vedli k tomu, abychom se naučili malovat akvarelem a poté přenesli stejné principy tekutého vrstvení do naší práce s olejem. Akvarel je však nejtěžší technika. Akvarel bych přirovnal k latině. Ano, latinu se můžete naučit, ale nikdy se v ní nezdokonalíte. Tolikrát jsem se během své umělecké kariéry k akvarelu vracel a pokaždé jsem měl pocit, že musím začít od začátku. Když se však podívám, jak drze jsem tehdy v Černihově namaloval ten křivý dům s červenou střechou na pozadí oslnivých kopulí katedrály, cítím se tak dokonalý.

-

In Kharkiv Academy of Fine Arts, we were encouraged to learn to paint with watercolour and then bring the same principles of liquid layering into our work in oil. But watercolour is the hardest technique. I would compare Watercolour to a Latin language. Yes, you can learn Latin but never perfect it. So many times, through my artistic career I have returned to watercolour and each time it felt I had to start from the scratch. However, when I look how cheekily, back then in Chernihiv, I painted this crooked house with a red roof against the dazzling domes of cathedral, I feel so accomplished.